Natuur- en MilieuRaad zet strijd voor behoud ceder voort.

Gemeente Hengelo wil de stadhuisceder dit jaar kappen. De Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. pleit op 17 september bij de bestuursrechter in Zwolle voor het behoud van een van de laatste markante bomen in de Hengelose binnenstad. De rechter velt daarna zijn oordeel over de kapvergunning. De Natuur- en MilieuRaad wil dat de kapvergunning wordt ingetrokken en dat de stadhuisceder in de nieuwe plannen voor het Burgemeester Jansenplein wordt ingepast.

De stadhuisceder is al vele jaren een terugkerend onderwerp in de gemeentelijke plannen voor het Burgemeester Jansenplein. Tot nu toe is hij blijven staan. Vlak na Nieuwjaar heeft de gemeente zichzelf echter toestemming verleend om de boom te kappen.. Het bezwaar van de Natuur- en MilieuRaad tegen deze kapvergunning is door het college van B en W afgewezen. De reden voor het afwijzen is omkleed met juridische argumenten, waar je als gewone burger van Hengelo moeilijk de vinger achter krijgt. De Natuur- en MilieuRaad heeft beroep aangetekend bij de bestuursrechter in Zwolle. In juli heeft gemeente Hengelo bij de voorzieningenrechter in Zwolle toegezegd de ceder niet te kappen vóór de uitspraak van de bestuursrechter.


Het Burgemeester Jansenplein is niet alleen het eindpunt van de vernieuwde Enschedesestraat, maar ook van de Wemenstraat, de Langestraat, de Willemstraat en de Burgemeester Jansenstraat en grenst verder nog aan Thiemsbrug. Het is prematuur om de stadsceder te willen kappen, terwijl nog geen definitief besluit is over de inrichting van de rest van het plein. Duidelijk is dat dit plein een belangrijk knooppunt van verkeersstromen is en blijft: voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Ooit ging men in het stadhuis uit van een horecawand, winkels en woningen aan de Lange Wemen, maar deze droom is uiteengespat omdat investeerders het af lieten weten. De Natuur- en MilieuRaad vindt dat de plannen voor de herinrichting van het gehele plein eerst concreet moeten worden. Zo concreet dat ook de financiering voor deze herinrichting rond is. In die plannen moet de stadhuisceder ingepast kunnen worden.

De stadhuisceder is een van de weinige oude bomen in de binnenstad van Hengelo en zou daarom gekoesterd moeten worden in plaats van gekapt. Deze boom is niet alleen symbolisch voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, maar is ook van belang voor het microklimaat in de stad. In deze tropische zomer heeft ieder kunnen ervaren hoe heet het is in de stad, waar bestrating en gebouwen niet worden afgewisseld met bomen. De stadhuisceder willen vervangen door herplant is een doekje voor het bloeden. Er gaat een generatie overheen voor een nieuwe boom een kroon heeft die vergelijkbaar is met de kroon van de gekapte boom. En waar in de directe omgeving van de gekapte stadhuisceder zou deze vervangende herplant dan moeten komen staan?

Lees meer over de strijd van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. in de nieuwsberichten op deze website.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.