Agenda

Oktober 2018

5 oktober: Vrijwilligersmarkt

10 oktober: Vergadering Dagelijks Bestuur

10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, lees meer …

11 oktober: Thema-avond, lees meer …. 

16 oktober: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

17 oktober: Werkgroep Milieu

22 oktober: Werkgroep Natuur

25 oktober: Raad van State, voorzieningenrechter i.v.m. stadhuisceder, lees meer ….

25 oktober: Kick-off meeting STORK Paviljoen

27 oktober: Nacht van de Nacht, lees meer ….

November 2018

2 november: Vergadering Dagelijks Bestuur

5 november: Werkgroepenbreed overleg

7 november: Boomplantfeestje, lees meer….

16 november: Vrijwilligersbeurs Borne

21 november: Vooroverleg met NMR Enschede

29 november Boomplantfeestje Borne

29 november: Halfjaarlijks gesprek met Twence

xx november: Groene Tafel

December 2018

3 december: Bestuursvergadering

4 december: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

13 december: Thema-avond

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.