Thema-avonden

Wanneer en waar
De Natuur- en Milieuraad organiseert vier keer per jaar een thema-avond  met twee sprekers over natuur en milieu.
De thema-avonden zijn in Bibliotheek Hengelo.
De thema-avonden zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
In 2018 zijn thema-avonden op de volgende data:

  • donderdag 8 februari: Roy Askamp over Ennatuurlijk &Warmtenet en André Woonink over Biologische Moestuin Vereniging Hengelo.

  • donderdag 12 april: Ronald Krabbenbos en Jacob van der Weele over de omgeving van het Lonnekermeer en Nathalie Thoonsen over Duurzaam Thuis Twente.

  • donderdag 11 oktober: Wim Lentink over risico’s stoken biomassa en Annelies Holthaus over Permacultuur en voedselbossen.

  • donderdag 13 december: Maaike Brasz over de Boom van het jaar en Ronald Schutte over Afval = Grondstof.

Aanmelden vooraf is gewenst, er zijn circa 60 plaatsen beschikbaar.
Aanmelding bij Rob Lehr, secretaris, nmrhengelo2016@gmail.com.

Onderwerpen
Er zijn in het digitale tijdperk veel manieren om jezelf te informeren over onderwerpen, die met natuur en milieu te maken hebben.
Het bijzondere van een thema-avond is, dat je:

  • de inspiratie van de spreker kunt ervaren
  • vragen kunt stellen
  • antwoorden kunt krijgen
  • in discussie kunt gaan.

Door de thema-avonden kun je je kennis verbreden, je visie verdiepen en je standpunten toetsen. Het is geen éénrichtingsverkeer van de spreker naar de aanwezigen, maar een dialoog.
De thema-avonden belichten de vele kijkrichtingen op de toekomst van de natuur en het milieu in de regio.
Zie de afbeelding voor de onderwerpen van 2014 t.m. 2017.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.